Monthly Archives: October 2007

Don’t Wanna Miss aThing

GOD’S GRACE PUTS EVERYTHING IN PLACE I woke up today (thursday) frantically preparing for my 9:15 examI arrived in IC 45 minutes before time, and so was looking for the schedule to see where our room wasAs it turned out, … Continue reading

Posted in life in general | 1 Comment

Bente Uno

Yan ang pangalan ng pangkat na dati kong hinawakan sa CWTS Yan ang bilang ng mga lobong inihampas sa ulo ko Yan din ang bilang na naka-saad sa lobo Dahil yan ang bilang ng taong tinagal ko sa mundong ito—————————————  … Continue reading

Posted in Current Affairs | 1 Comment