Monthly Archives: December 2008

Pira-pirasong Utak

//kasalukuyang nakikinig (nilulunod ang sarila) sa: “I Surrender All” ni Clay Crosse, musika ng Across the Sky, Inter-Varsity Urbana 2006, at iba pa… kasalukuyang naglalaro ng: travian ph1 server // Sa ikalawang pagkakataon ay tumutugtog na naman (ng starstruck dance … Continue reading

Posted in Current Affairs | 5 Comments