Monthly Archives: September 2009

Kikiam, gulaman, at mga pagbabago sa buhay

body { background: #fff; margin: 0px; padding: 4px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13px; height: auto; width: auto; } Hindi pa rin tumitila ang ulan kanina, kahit na basang-basa na ako dahil pinilit kong mag bisikleta mula Vinzons hall hanggang Shopping … Continue reading

Posted in Buhay at Pag-ibig, Current Affairs | 2 Comments