Quiet Time Guide: “Ang Word ni Lord”, Acts 17:1-15

(Used for DCBC’s Youth Camp, 2012)

 

Magandang umaga! Gising na! Handa ka na ba para sa araw na ito?

Sabi nila, ang Word ni Lord ay makapangyarihan, ngunit ay hindi dapat binabasta-basta, “handle with care”, ika nga.

Ikaw, gaano ba ka-halaga sa buhay mo ang Word ni Lord? Papaano mo ito ginagamit?

Read: Acts 17:1-15

Makikita natin na iba-iba ang pagtugon ng mga Jews kapag nagsasalita si Paul. Anu-ano yung naging tugon nila? (vv. 4-5, 11-12)

May mga tao na sadyang hindi tinatanggap ang Word ni Lord bilang katotohanan. Ano ang pinag-gagawa nila bilang protesta kina Paul at sa lahat ng umanib sa kanila? (vv. 5-9, 13). Handa ka na bang maranasan ang naranasan nila Paul, Silas, at Jason?

Sa kabilang dako, mas nakinig naman ang mga taga-Berea kay Paul at sa mga kasama niya. Ano sa tingin mo ang pagkakaiba sa ugali at galaw ng mga tao sa Berea kung ihambing sa iba? (vv. 11-12)

Wala namang pinagkaiba yung message ni Paul sa Thessalonica at Berea, ngunit sinabi sa passage na liban sa mas bukas ang isip ng mga taga-Berea, masusi nilang pinag-aralan ang Word ni Lord. I-hambing mo ang verse 4 sa verse 12, ano ang difference nila?

Muni-muni time

  1. Nung naghayag si Paul nang walang takot, may mga naniwala, at mayroong din namang mga tao na gusto syang ipahamak. Ikaw, handa ka ba na hindi ikahiya ang katotohanan kahit na maaari mo itong ikapahamak?
  2. Masusing inaral ng mga taga-Berea ang Word ni Lord.  Bagama’t bukas sila kay Paul, hindi rin sila basta naniwala o nagpa-uto nang hindi muna tinitignan kung yun ba talaga ang nakasulat. Gaano ba tayo ka-dali na naniniwala sa mga tao na namamahagi ng Word ni Lord kuno? Sinisiyasat ba natin o “double-check” yung mga katuruan nila? May na experience ka na ba na may pinaniwalaan ka tapos nalaman mo na mali pala?

Panalangin

Lord, salamat sa Inyong salita. Turuan Mo kami na gamitin ito nang maayos, nang sa ganoon ay hindi namin mabaluktot ang Inyong mga katuruan. Turuan mo rin kami na siyasatin ang lahat ng aming napakikinggan tungkol sa Iyo, at maihiwalay ang tama sa mali. Higit sa lahat, bigyan Mo kami ng lakas para maibahagi ang katotohanan na aming nalalaman sa aming mga nakakasalamuha, at sa mga mahal sa buhay

Advertisements
This entry was posted in Lessons and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s