Spiritual Retreat Guide on Persecution

(Used for DCBC’s Youth Camp 2012)

for conducting SR*:

Humanap ka ng lugar na tahimik, at kung saan puwede kang mapag-isa. Settle down and allow your thoughts to be cleared. Breathe in, breathe out.

Pag-isipan mong mabuti kung ano ang mga natutunan mo at tumatak sa iyong isipan sa mga nakaraang araw. Wag ka mag-madali at namnamin mo ang mga sandali – ang bawa’t imahe, salita, o pangungusap na iyong naaalala.

Isulat mo ang mga ito.

Kausapin mo si Lord tungkol sa mga itinuturo Nya. Kausapin mo Siya na parang kinakausap mo lang ang iyong kaibigan. Huwag kalimutang magpasalamat para sa bawa’t isang “revelation” Nya sa iyo.

Continue reading.

“The Reality of Persecution”

Nakaranas ka na ba
Nakatikim ka na ba
Nakatanggap o nabigyan ng kahihiyan
Dahil sa iyong pinakikinggan
Dahil sa iyong pinanindigan
Dahil sa mahal mong kasintahan
o dahil sa iyong nakamtan


(From the song “Hitik sa Bunga” by Brownman Revival, 2010)

 

Nakaka-relate ka bas a lyrics ng kanta? May naiisip ka bang bahagi ng iyong buhay kung saan nakaranas ka ng “persecution” o pag-uusig. Ano ang dahilan ng pag-usig sa iyo? Ano ang naging reaction mo?

 

 

”You, however, know all about my teaching, my way of life, my purpose, faith, patience, love, endurance,  persecutions, sufferings—what kinds of things happened to me in Antioch, Iconium and Lystra, the persecutions I endured. Yet the Lord rescued me from all of them. In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted,”

                                                                                    -2 Timothy 3:10-12, NIV

 

Si apostle Paul na mismo ang nagsabi na kakambal ng pamumuhay ng tapat kay Jesus ang pag-uusig. It is a fact that we can neither change nor escape from. Our only option is to pray for the strength to stand and endure, and for the Lord to rescue us.

 

“Blessed are you when people insult you, persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven, for in the same way they persecuted the prophets who were before you.”

                                                                                                -Matthew 5:11-12, NIV

 

Sa kabilang dako, sinabi rin ni Lord na “blessing” o pagpapala pang maituturing kung tayo ay ma-usig dahil sa Kanya. Hindi tayo nag-iisa, lahat ng alagad ng Diyos ay na-maltrato o nagdusa dahil sa pagpapahayag nila ng salita ng Diyos.

 

Ano sa tingin mo ang mga pag-uusig na maaari mong pagdaanan bilang taga-sunod ni Jesus? Sinu-sino sa tingin mo ang mag-uusig sa iyo?

 

Paano sa tingin mo naging “blessing” ang pagka-usig sa atin?

 

Panalangin

Ilapit mo kay Lord ang lahat ng mga naiisip mong concerns tungkol sa pag-uusig. Magpaka-totoo ka, kung ikaw man ay natatakot sa maaring mangyari, o nahihirapan maniwala sa mga pangako Nya. Ipagdasal mo na bigyan ka Nya ng pananampalataya at kalakasan upang maihanda ka at matagumpay na maharap ang mga maaaring mangyari sa hinaharap.

Advertisements
This entry was posted in Character Matters and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s