Monthly Archives: December 2016

Pagpapatawad

Bigla kong naalala ang isang eksena, tatlong araw na ang nakaraan: Katatapos lamang namin kumain ng aking kasintahan sa Maligalig na Bubuyog, ilang saglit bago kami pumanhik sa bus na magdadala sa amin sa lugar ng kanyang kapanganakan. Akoý pumanhik sa … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

A Congregational Prayer

I was asked to lead last Sunday’s congregational prayer in one of our church’s services. Congregational prayers in church usually have a tendency to turn into a laundry list of publicly listed prayer requests. Personally, I am not comfortable with that.

Posted in Lessons, Prayers | Tagged , , , , , | Leave a comment