SMS 143 Luke 2:38

38 She  (Anna) came along just as Simeon was talking with Mary and Joseph, and she began praising God. She talked about the child to everyone who had been waiting expectantly for God to rescue Jerusalem. (NLT)

Praising God and sharing Jesus come naturally to those who are devoted to him. Are our words and thoughts filled with praises to God? How eagerly do we talk about Jesus to others?

Advertisements
Posted in SMS | Tagged , , , | Leave a comment

SMS 142: Luke 2:34-35a

34 Then Simeon blessed them, and he said to Mary, the baby’s mother, “This child is destined to cause many in Israel to fall, and many others to rise. He has been sent as a sign from God, but many will oppose him. 35 As a result, the deepest thoughts of many hearts will be revealed. (NLT)

People will always take sides when it comes to Jesus. He exposes and confronts what’s inside our hearts. The question is, how do we react when that happens?

Posted in SMS | Tagged , , , , | Leave a comment

SMS 142: Luke 2:25-27

25 At that time there was a man in Jerusalem named Simeon. He was righteous and devout and was eagerly waiting for the Messiah to come and rescue Israel. The Holy Spirit was upon him 26 and had revealed to him that he would not die until he had seen the Lord’s Messiah. 27 That day the Spirit led him to the Temple. So when Mary and Joseph came to present the baby Jesus to the Lord as the law required,

The Holy Spirit communicates personally to those who walk in step with God. In what ways do you discern the Spirit’s leading? When was the last time you experienced it?

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

SMS 141: Ecclesiastes 12:1

Don’t let the excitement of youth cause you to forget your Creator. Honor him in your youth before you grow old and say, “Life is not pleasant anymore.” (NLT)

Having time and other resources at our disposal during our prime years distracts us from God – his will and his work. How can we actively choose to “not forget” God today?

Posted in SMS | Tagged , , , , | Leave a comment

SMS 141: Psalm 46:7

The Lord Almighty is with us;
    the God of Jacob is our fortress. (NIV)

Our Circumstance, our fears and worries – all of these are not enough to shake us if we abide in God, our unshakeable fortress.

Posted in SMS | Tagged , , , , , | Leave a comment

SMS 140: Romans 5:5

And this hope will not lead to disappointment. For we know how dearly God loves us, because he has given us the Holy Spirit to fill our hearts with his love. (NLT)

God’s love allows us to endure and look forward to eternity. He fills us with the capacity to love through the Holy Spirit, as an assurance and foretaste of what is to come. How does God’s love give you hope?

Posted in SMS | Tagged , , , | Leave a comment

Pagpapatawad

parable

Bigla kong naalala ang isang eksena, tatlong araw na ang nakaraan:

Katatapos lamang namin kumain ng aking kasintahan sa Maligalig na Bubuyog, ilang saglit bago kami pumanhik sa bus na magdadala sa amin sa lugar ng kanyang kapanganakan. Akoý pumanhik sa palikuran na nasa ikalawang palapag,  at pag-panaog koý nasilayan ko ang isang matandang babae na naka puwesto sa aking inupuan.

Itago na lang natin siya sa pangalang Nanay N. Ani ng aking kasintahan, hapung-hapo at mistulang nahihilo daw siya nang pumasok sa pintuan. Nangyaring ang aming lamesa’y kalapit nito kaya’t nakiusap siyang makiupo. Humatak ako ng ibang upuan at nakisali sa kanilang usapan.

Si Nanay N ay galing pa daw ng timog Luzon, patungo sa ospital upang magpatingin ng puso na kailangan operahan. May bitbit siyang dalawang bag na mukhang puno ng gamit, at hindi pa kumakain. Wala siyang ibang kasama. Napansin naming kakaiba ang kanyang boses, ipit at parang permanenteng naka-falsetto. Napansin namin na wala siyang ibang kasama. Sa aking tantya, ang edad niya ay hindi bababa ng 60 anyos.

Patuloy siyang kinumusta ng aking kasintahan, at nalaman namin ang kaniyang kuwento. Sa kanlurang Visayas pa talaga siya nagbuhat. Nawala ang kanyang cellphone habang bumibiyahe. Mayroon siyang apat na anak, lahat nasa Maynila, subalit hindi raw nila siya tinutulungan. Siya ay makikituloy sa kanyang mga malapit na kaibigian.

Ani ni Nanay N., nagpakahirap daw siyang magtrabaho noon upang mapa-aral ang kaniyang apat na anak at mapagtapos, maging ng kolehiyo. May ari daw siya ng isang karinderya noon na di-kalayuan sa aming kinauupuan. Noong nagtapos na ang kaniyang mga anak, nalungkot siya sa kinahinatnan ng kanilang buhay. Ang isa ay nagka-anak sa dalawang babae. Ang isa, hiwalay sa asawa, ang isa, pumatol sa may asawa, at ang isa pa, hindi ko na maalala, basta’t may problema din sa mga pakikipagrelasyon.  Nagbigay ang mga ito ng malaking kahihiyan kay Nanay N., at naging sanhi ng hidwaan nila.  Maliban dito, tumanggi daw ang kaniyang mga anak na alagaan siya o tulungan siya sa kaniyang mga nararamdamang pisikal. Hindi siya sinsamahan ng mga ito sa ospital o pinapatuloy sa kanilang mga tahanan sa tuwing siya ay bibiyahe ng Maynila. Mistulang malaking perwisyo pa si Nanay N sa kanila. Nakakalungkot, at nakakagalit.

Nasaktan si Nanay N., sa naging pagtrato sa kaniya ng kaniyang mga anak, mistula raw walang utang na loob. Matapos ng lahat ng ginawa sa kaniya, ganito pa raw ang ginaganti. Maliban sa away, ang isang anak daw niya ay sinakal pa siya. Hindi ko alam kung may kinalaman iyon sa pagtinis ng kanyang boses.

Ang kanyang naramdamang sakit sa kalooban ay luamgo hanggang ito ay nagpatuloy sa galit. Hindi niya mapatawad ang kaniyang anak, at isinumpa pa ito. Nagka-totoo ang sumpa, at ang anak niya ay nagsilang ng isang sanggol na may depekto sa atay at bituka pagka-panganak. Sumailalim sa operasyon ang sanggol, at nagawan ng paraan na malayo ito sa panganib, ngunit hindi na naibalik sa normal ang kalagayan niya. Gumastos daw ng higit isang milyong piso ang anak ni Nanay N. na siyang ina ng sanggol. Naisip ni Nanay N na tamang ganti lamang ito sa halos milyong pisong ginastos niya upang tustusan ang pag-aaral ng kanyang anak.

Nalungkot kami sa kinahinatnan ng kanilang buhay. Napaisip kami kung papaanong maibabahagi ang Mabuting Balita kay Nanay N., sa kabila ng maraming bagay na idinaramdam niya sa kaniyang puso. Malalamim ang mga sugat. Sa huli, ang nagawa lang namin ay makinig at ipanalangin si Nanay N. Hinahabol din kasi namin ang susunod na biyahe ng bus.

Mga ilang araw ko rin sinubukang ipagtanto kung papaano nga ba maipaparating sa kaniya ang mabuting balita. Dama mo sa kaniyang mukha at pananalita ang sakit, galit, at ang kawalang ng kapatawaran…

Nang maalala ko ang kuwentong ito kanina, naalala ko rin ang isang kuwento mula sa bibliya:

Ang Talinghaga tungkol sa Lingkod na Di Marunong Magpatawad

21 Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, “Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkakasala sa akin? Pitong beses po ba?”

22 Sinagot siya ni Jesus, “Hindi pitong beses, kundi pitumpung ulit na pito.[d] 23 Sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito: ipinasya ng isang hari na hingan ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. 24 Nang simulan niyang magkwenta, dinala sa kanya ang isang lingkod na may utang na milyun-milyong piso.[e]25 Dahil sa siya’y walang maibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, pati ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng kanyang ari-arian, upang siya’y makabayad. 26 Lumuhod ang lingkod sa harapan ng hari at nagmakaawa, ‘Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat.’ 27 Naawa sa kanya ang hari kaya’t pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya.

28 “Ngunit pagkaalis roon ay nakita niya ang isa niyang kapwa lingkod na may utang sa kanya na ilang daang piso.[f] Sinakal niya ito, sabay sabi, ‘Magbayad ka ng utang mo!’ 29 Lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya, ‘Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita.’ 30 Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ito’y ipinabilanggo niya hanggang sa makabayad.

31 “Sumama ang loob ng ibang mga lingkod ng hari sa pangyayaring iyon, kaya’t pumunta sila sa hari at nagsumbong. 32 Ipinatawag ng hari ang lingkod na iyon. ‘Napakasama mo!’ sabi niya. ‘Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. 33 Naawa ako sa iyo. Hindi ba’t dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo?’ 34 At sa galit ng hari, siya’y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran nang buo ang kanyang utang. 35 Gayundin ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo taos pusong patatawarin ang inyong kapatid.”

Ang Mabuting Balita ng Diyos ay kapatawaran sa ating mga kasalanan sa Kanya. Isang kabayaran sa utang na hindi kailanman natin mababayaran. Ang kagandahang loob na ito, kasama ng pananahan ng Espiritu Santo sa bawa’t sumampalataya, ang nagbibigay sa atin ng kakayahan upang magpatawad ng iba. Ang pagpapatawad rin ay magpapalaya sa atin mula sa poot at galit na patuloy na sumisira sa mga buhay. Kapag tayo ay nagpatawad, pinuputol natin ang pagkalat o paglaganap ng mga ito.

Siguro nga hindi namin maeexpect si Nanay N na magpatawad hangga’t mapatawad muna siya ng Diyos. Siguro nga kailang muna niyang mapagtanto na siya mismo ay may mas malaking kasalanan sa Diyos, at na ang Diyos ay handang magpatawad sa kaniya.

Ako’y nagsisisi na hindi ko ito nabahagi sa kaniya. Alam naman namin na ang pagkakataon na makausap, mapakinggan, at mapanalangin siya ay isang pamamaraan ng pagtanim ng binhi ng Mabuting Balita. Sana nga lang ay dumating ang araw na makilala ni Nanay N at ng kanyang pamilya ang Panginoong Nagpapatawad.

Pakisama po ninyo sa panalangin si Nanay N.

 

Mga katanungan:

Sa tingin mo ba ay kailangan mo ang kapatawaran ng Diyos?

Ikaw ba ay napatawad na ng Diyos?

Kung ikaw ay napatawad na, mayroon ka bang tao na hindi pa napapatawd?

Nakaranas ka na ba ng masamang epekto ng hindi pagpapatawad?

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment